Aktualności

Terminy naborów

włącz .

Osoby, które są zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe na założenie lub rozwój własnej firmy informujemy, że jesteśmy w trakcie zatwierdzania procedury konkursów, tym samym nie są jeszcze znane dokładne terminy najbliższego naborów wniosków.


Zgodnie z przepisami ogłoszenie o naborze wniosków pojawi się na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia okresu składania wniosków, a sam czas na składanie wniosków także nie będzie krótszy aniżeli 14 dni.
Już dziś są jednak znane formularze wniosków, zachęcamy do pracy na wzorach udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR):
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
W cz. I znajdują się wzory dokumentów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a w cz. II dla osób planujących jej rozpoczęcie.
Przy wypełnianiu wniosku zachęcamy do skorzystania z zamieszczonego w odpowiednich częściach Generatora Wniosków, jako narzędzia pomocniczego, który zawiera m.in. wbudowane komunikaty o charakterze instrukcji.
 

Przypominamy także, że każda osoba lub podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać wpis do ewidencji producentów rolnych.
Wniosek o wpis:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html
Najbliższa Agencja znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 1, tel. 22 734 51 10
We wniosku znajduje się kompletna lista pozostałych wymaganych załączników.

Bezpłatne doradztwo w biurze LGD

włącz .

Informujemy, że w biurze LGD można skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektu do sfinansowania w ramach realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W przyszłym tygodniu są jeszcze wolne miejsca we wtorek i środę, wymagane wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 22 724 58 90.

Zapraszamy.

Nowy Rok

włącz .

W Nowym Roku,


składamy Wam życzenia zdrowia, 

wiary we własne siły i możliwości, 

czasu, inspiracji i ludzkiej życzliwości 

 

Zarząd i pracownicy  

LGD "Zielone Sąsiedztwo"